35. Ribniški sejem suhe robe in lončarstva
August 26, 2010
Iščemo novega sodelavca za delovno mesto KONSTRUKTOR
February 7, 2011
Prikaži vse novice

EKOSKLAD RS je izdal nov javni razpis 6SUB-OB11 za dodelitev nepovratnih finančnih spodbud za nakup novega stavbnega pohištva t.j. oken, balkonskih vrat in fiksnih zasteklitev. Največje novosti so na področju ZAMENJAVE zunanjega stavbnega pohištva, kjer bodo do sredstev upravičeni le investitorji v lesene in les/alu izdelke. Vsi izdelki morajo biti vgrajeni po RAL smernicah za montažo. Razpis je odprt od 01.01.2011 pa do objave zaprtja razpisa oz. najkasneje do 31.12.2011. Na razpisu lahko sodelujete tudi z INLESOVIMI okenskimi sistemi.

UKREP E – vgradnja LESENEGA zunanjega stavbnega pohištva pri OBNOVI stanovanjske stavbe.

Nepovratne finančne spodbude so namenjene obnovi stanovanjske stavbe, z vgradnjo energijsko učinkovitega lesenega zunanjega stavbnega pohištva, s toplotno prehodnostjo celotnega okna U ? 1,2 W/m2K (zasteklitev in okvir skupaj).

Okna, balkonska vrata in fiksne zasteklitve morajo biti vgrajene po RAL smernicah montaže zunanjega stavbnega pohištva, s tako imenovano RAL montažo.

Nepovratna finančna spodbuda je lahko dodeljena le za stanovanjske stavbe, za gradnjo katerih je bilo gradbeno dovoljenje izdano pred 1. 1. 2003. Nepovratna finančna spodbuda ne more biti dodeljena za PRVO vgradnjo lesenih oken, balkonskih vrat in fiksnih zasteklitev.

UKREP I – gradnja ali nakup nizkoenergijske in pasivne stanovanjske stavbe.

Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli za gradnjo ali nakup NOVE stanovanjske stavbe oziroma PRENOVO stanovanjske stavbe, katere energijska učinkovitost bo manjša ali enaka 25 kWh/m2a. Dovoljena je le vgradnja zunanjega stavbnega pohištva iz lesa in tudi umetnih mas s toplotno prehodnostjo U ? 1,0 W/m2K, skladno s smernico RAL montaže. Za okna, fiksne zasteklitve in balkonska vrata je dovoljena najmanj TROJNA zasteklitev.

UKREP J – nakup STANOVANJSKE ENOTE v večstanovanjski stavbi, zgrajeni ali prenovljeni v pasivnem energijskem razredu.

Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli kupcu stanovanjske enote, ki se nahaja v novi ali prenovljeni, visoko učinkoviti večstanovanjski stavbi s tremi ali več stanovanji, katere energijska učinkovitost bo manjša ali enaka 15 kWh/m2a – PASIVNA gradnja.

V stanovanjskih enotah je dovoljena le vgradnja zunanjega stavbnega pohištva s toplotno prehodnostjo U ? 1,0 W/m2K, skladno s smernico RAL montaže.

Za okna, fiksne zasteklitve in balkonska vrata je dovoljena najmanj trojna zasteklitev. Subvencija se podeli na KVADRATNI METER stanovanja.

Za več informacij pokličite našo prodajno službo, kjer vam bodo ustrezno svetovali in vam pomagali pripraviti ustrezno dokumentacijo za prijavo na razpis. Povezava do razpisa 6SUB-OB11 je http://www.ekosklad.si/html/razpisi/main.html