Politika zasebnosti


Podatki o spletni strani www.inles.si

Lastnik strani:

INLES PROIZVODNJA, TRŽENJE IN INŽENIRING D.D.
Kolodvorska ulica 22
SI-Ribnica 1310
Tel: 01 837 71 00
Fax.: 01 837 73 33

Oblikovanje, urejanje besedil in tehnična izvedba spletne strani:
© Net informatika d.o.o.
www.net-informatika.com

© Net ideje, d.o.o.
www.netideje.com

Fotografije:
Inles d.d.

Kopiranje in kakršna koli druga uporaba fotografij je prepovedana.

PRAVNI POUK ZA UPORABO SPLETNE STRANIVsebina, objavljena na spletnih straneh Inles d.d. se lahko uporablja in reproducira le v nekomercialne namene, kjer pa mora ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih pravicah in se torej ne sme prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati.

Uporabnik spletne strani (v nadaljevanju: uporabnik) www.inles.si, se šteje za obveščenega s temi pogoji uporabe v trenutku, ko začne aktivno dostopati do podatkov na spletni strani.

Vsebine na spletni strani so avtorsko zaščitene. Za vsako uporabo podatkov izven njihovega osnovnega namena je potrebno pridobiti predhodno dovoljenje nosilca lastninske ali avtorske pravice. Namen izhaja iz splošno uveljavljenih načel, pravil in običajev uporabe svetovnega spleta ter informacijske tehnologije.

Za vsebine, ki jih na spletni strani objavljajo obiskovalci, ponudnik storitev in skrbnik ne odgovarjata. Za neprimerne, žaljive ali kaznive vsebine nosi pravne posledice avtor, ki je objavil vsebino. Skrbnik spletne strani si pridrži pravico umakniti vsebine, ki so po njegovem mnenju neprimerne oziroma pozvati pristojne institucije k ukrepanju.

Skrbnik spletnega mesta bo s potrebno skrbnostjo poizkušal zagotavljati natančnost in ažurnost podatkov in si hkrati pridržuje pravice, da spreminja vsebino spletnega mesta in/ali preneha z njegovim dopolnjevanjem, kadarkoli, brez vsakršnega predhodnega obvestila in ne prevzema nobenih odgovornosti za obnovo spletnega mesta.

Uporabnik soglaša z uporabo osebnih podatkov za namene oglaševanja ali raziskav v trenutku, ko svoje podatke posreduje. Za odjavo od vsebin ali za prekinitev uporabe osebnih podatkov mora uporabnik s pisnim sporočilom od skrbnika zahtevati prekinitev aktivnosti (opt-out).

Niti Inles d.d., niti katerakoli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi spletnih strani Inles d.d., ne odgovarja za škodo, ki bi izhajala iz dostopa do, uporabe ali nemožnosti uporabe informacij na spletnih straneh Inles d.d. ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

POLITIKA ZASEBNOSTIZ uporabo spletnega mesta, uporabnik potrjuje, da se strinja s Politiko zasebnosti.

1. Varstvo osebnih podatkov
V družbi INLES d.d. spoštujemo zasebnost posameznika in varovanje osebnih podatkov. Osebne podatke bomo uporabili izključno v namene navedene v tej Politiki zasebnosti ali soglasju posameznika. Osebne podatke varujemo skrbno in v skladu s določili Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in sveta in drugimi predpisi, ki urejajo področje varstva osebnih podatkov.

2. Upravljavec osebnih podatkov
Upravljavec pridobljenih osebnih podatkov je družba INLES d.d., Kolodvorska 22, 1310 Ribnica. Podatke obdelujemo skladno z internimi akti

3. Vrste osebnih podatkov, pravne podlage in nameni njihove obdelave
Družba INLES d.d. zbira in obdeluje osebne podatke na naslednje načine: na zakonski podlagi, na podlagi soglasja posameznika in na podlagi sklenjenih pogodb,

3.1. Soglasje
Posameznik lahko poda soglasje za obdelavo osebnih podatkov za vsak posamezni namen posebej. Soglasje lahko posameznik kadarkoli prekliče pisno po pošti na naslov družbe ali po elektronski pošti na naslov info@inles.si.

Pošiljanje novic, obvestil, promocij, ipd.

Obveščanje po elektronski ali navadni o:
vabilih na dogodke družbe

Na podlagi soglasja za vsak namen posebej, upravljalec zbira in obdeluje naslednje osebne podatke: ime in priimek, naslov elektronske pošte, ulica, hišna številka, poštna številka, mesto in telefonska številka.

3.2. Obdelava na podlagi pogodbe
Upravljalec zbira in obdeluje osebne podatke posameznika na podlagi pogodbe oziroma za izvajanje aktivnosti pred sklenitvijo pogodbe za namen izvajanja pogodbenih obveznosti.

3.3. Obdelava na podlagi zakona
Družba INLES d.d. zbira in obdeluje osebne podatke posameznika na podlagi zakonskih obveznosti, ki veljajo za upravljavca, za naslednje namene: vodenje računovodskih evidenc, fakturiranje, izterjava dolga.

Za navedene namene, zbiramo in obdelujemo naslednje osebne podatke: ime, priimek, naslov, bančni podatki, davčna številka, emšo, e- naslov, telefonska številka.

4. Varstvo osebnih podatkov

Upravljalec izvaja potrebne ukrepe in postopke za zagotavljanje varovanja osebnih podatkov na podlagi sprejetih internih aktov in skladno z dobrimi praksami s področja varovanja podatkov in informacij sam ali skupaj z pogodbenimi partnerji, na način, da se:
varujejo prostori, ter strojna in programska oprema s katero se obdelujejo osebni podatki
preprečuje nepooblaščen dostop do osebnih podatkov pri njihovem prenosu, vključno s prenosom po telekomunikacijskih sredstvih in omrežjih
zagotavlja učinkovit način arhiviranja, uničenja, izbrisa ali anonimizacije osebnih podatkov
omogoča ugotavljanje, kdaj so bili posamezni osebni podatki kakorkoli obdelani in kdo jih je obdelal.

5. Rok hrambe osebnih podatkov
Osebni podatki posameznika, pridobljeni na podlagi soglasja se hranijo do preklica. Osebni podatki posameznika, pridobljeni na podlagi pogodbe, se lahko hranijo še 5 let od izpolnitve pogodbenih obveznosti obeh strank, v primeru sodnih postopkov za izterjavo neplačanih pogodbenih obveznosti pa 5 let po zaključku sodnega postopka.

Osebni podatki, zbrani na podlagi zakonitih interesov, se hranijo do uveljavljanja pravic posameznika, na katerega se nanašajo oziroma dokler obstaja namen, za katerega so bili prvotno zbrani.

6. Pravice posameznika
Pravica dostopa: pravica zahtevati informacijo od upravljavca ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki in če se, dostop do njih.
Pravica do popravka: pravica zahtevati popravo ali dopolnitev netočnih ali nepopolnih osebnih podatkov.
Pravica do izbrisa: pravica zahtevati takojšen izbris zbranih osebnih podatkov.
Pravica do omejitve obdelave: pravica zahtevati, da upravljavec omeji obdelavo, podatkov za določene namene
Pravica do pritožbe: Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki lahko poda pritožbo glede obdelave njegovih osebnih podatkov neposredno pristojnemu nadzornemu organu, tj. Informacijskemu pooblaščencu Republike Slovenije.

7. Posredovanje osebnih podatkov
Družba INLES d.d. zbranih osebnih podatkov ne posreduje tretjim osebam, državam ali mednarodnim organizacijam.

8. Način uveljavljanja pravic
Posameznik uveljavlja pravice iz naslova varovanja osebnih podatkov pisno po pošti na naslov INLES d.d., Kolodvorska 22, 1310 Ribnica ali po elektronski pošti na naslov info@inles.si

Politika zasebnosti velja od 01.07.2018 dalje.

PIŠKOTKI


Ta spletna stran za svoje delovanje uporablja spletne piškotke. Če želite spremeniti nastavitve piškotkov lahko kliknite na odpri nastavitve.

V primeru, da ste potrdili uporabo spletnih piškotov na spletni strani bodo v vaš brskalnik naloženi sledeči piškoti:
- ndp-check, shranjena informacija o dovolitvi piškotov

Ta piškotek bo shranjen tudi v primeru, če se odločite, da piškotkov ne dovolite in ste označili možnost shranjevanja nastavitev.