INLES- lesena okna in vrata med »top« v Nemčiji !
October 10, 2004
NOVO – INLES V SVOJIH IZDELKIH NUDI TUDI SAMOČISTILNA STEKLA
December 5, 2005
Prikaži vse novice

Energetska kriza in dvig cen goriv v svetovnem merilu je vzpodbudila vse pogostejšo gradnjo t.i. nizkoenergijskih stavb in objektov, za katere so značilne majhne toplotne izgube. Za doseganje tako majhnih toplotnih izgub pa je poglavitnega pomena izbira ustreznih oken, ki v klasični izvedbi ne zagotavljajo zadostne izolativnosti.

Na ta trend se je odzvalo tudi podjetje Inles d.d.s projektom stavbnega pohištva, ki je namenjen za vgradnjo v take objekte. Na voljo sta dva programa, in sicer program lesenih oken Energyframe in program les-aluminij oken Variotherm. Normalno je, da je začetek prodaje teh produktov vezan na kupce z visoko stopnjo osveščenosti in motiviranosti v smislu varčevanja z energijo, saj je investicijski vložek v primerjavi s standardnimi okni relativno visok. Vendar pa izračuni kažejo, da se ob nujnem pogoju, ki je, da tudi ostali elementi zgradbe ustrezajo temu trendu (pasivne hiše), investicija povrne v obdobju petih let, kar je relativno dobra naložba ob predpostavki, da je stavbno pohištvo v zgradbo vgrajeno od 10 do 20 let. Prednosti teh oken temeljijo predvsem na njihovih tehničnih lastnostih (glej podatke v prilogah), nedvomno pa je potrebna tudi dobra in efektivna montaža, ki mora biti izvedena strokovno in s predpisanimi materiali.

Evropski trend predvsem v okviru individualnih gradenj kaže rast prodaje omenjenih produktov in to kljub krizi v gradbeništvu, ki se v Evropi, predvsem pa v Nemčiji, vleče že šest let. Tudi v Sloveniji se kažejo podobni trendi, pri čemer pa mora svojo vlogo odigrati tudi država in ustrezno stimulirati procese varčevanja z energijo.

Izolacijske lastnosti za Leseno okno Energyframe in Les-aluminij okno Variotherm

Toplotna prevodnost okna višine 1,48 m in širine 1,23 m ter pri toplotni prehodnosti stekla Ug = 0,7 W/(m2K) je Uw = 0,80 W/(m2K), po vgradnji pa Uw vgrajeno = 0,85 W/(m2K)