OKRASNI KRIŽI V IZOLACIJSKEM STEKLU ROPOTAJO?

 »Okrasni križi« na oknu niso nobena tehnična nujnost, temveč imajo le dekorativno funkcijo. Obstajajo v številnih različnih izvedbah. Ena najpogostejših izvedb so vgrajeni medstekelni »okrasni križi«. Pri tej izvedbi je potrebno upoštevati različne tehnične vidike, da ne pride do poškodovanja izolacijskega stekla.

Debelina teh okrasnih križev ne sme biti enaka meri medstekelnega prostora izolacijskega stekla, ker sicer obstaja nevarnost, da pri določenih klimatskih obremenitvah lahko pride do loma stekla. Glede na vrsto spremembe klime v okolju, se namreč stekla »deformirajo«, konveksno ali konkavno. To pomeni, da se medstekelni prostor izolacijskega stekla poveča ali pomanjša, stekla se izbočijo ali usločijo

Ta pojav izhaja iz zgradbe izolacijskega stekla, je fizikalno pogojen in zato neizogiben. Zaradi tega v primeru povečanja medstekelnega prostora vloženi okrasni križi naenkrat nimajo več opore. Pri premikanju okna ali stekla pride do nihanja okrasnih križev. Do premikanja oziroma tresenja okna ali stekla prihaja že pri običajnem odpiranju/zapiranju okenskega krila, kakor tudi zaradi valovanja zraka, ki ga povzročajo mimo vozeča vozila. Enako tresenje stekla lahko povzroča tudi valovanje zraka, ki nastopi pri odpiranju in zapiranju vrat, ki zapirajo ta prostor.

Pri takšnem nihanju/tresenju okna oziroma stekla je neizogibno, da vgrajeni okrasni križi »udarjajo« na steklo in povzročajo hrup. Ta hrup lahko zmanjšajo »podložke« iz plastike ali filca, nameščene na križnih mestih, toda ne morejo ga popolnoma preprečiti. Jakost nastalega hrupa je zato odvisna od velikosti »deformacije« stekla in tudi velikosti stekla. Pri večjih steklih prihaja do večjih »deformacij« kot pri manjših steklih.

Zato pojav takšnega hrupa, kljub prisotnim podložkam iz plastike ali filca na okrasnem križu, ne moremo šteti za napako stekla ali okna. Podložke so zaradi izgleda lahko moteče in niso vedno sprejemljive za kupca. Zaradi vsega navedenega je potrebno, da je kupec vnaprej seznanjen o možnem pojavu hrupa in izgledu okrasnih križev s podložkami.

Služba za stike z javnostmi-Inles d.d.- Ribnica 30.07.2004