Izračun U-vrednosti oken po EN ISO 10077-1

EN ISO 10077-1:2000-11 (1); velja za okna z enim steklom (enojnim ali izolacijskim); ne velja za škatlasta ali vezana okna.

Proizvod
Material
Medstekelni distančnik
Steklo
Širina okna [m] 1.23
Višina okna [m] 1.48


W/m2K %
Višina profila
Af profila
Ug stekla
Uf okvirja
Ψg medstekelnega distančnika
Površina stekla Ag
Dolžina stek. roba Ig
Uw (nezaokrožena)
Rezultat: Uw okna