Inles d.d.

Proizvodnja oken iz lesa ima v našem podjetju več kot 65 letno tradicijo. Les kot obnovljiv, naraven material, s svojimi specifičnimi lastnostmi zahteva pri obdelavi še prav posebno pozornost in poznavanje. Prav naše izkušnje in znanje so pripomogli k temu, da so naši proizvodi iz lesa eni najbolj cenjenih doma in v tujini. Obdelava profilov poteka na najsodobnejši, novi proizvodni liniji, ki smo jo postavili leta 2012 in ki skupaj s troslojno površinsko obdelavo z robotiziranim-elektrostatskim nanosom končnega premazanega sredstva, zagotavlja najbolj kakovostne, trajne in dovršene izdelke.

Novost v ponudbi so izdelki iz termično modificiranega lesa smreke (termično modifikacijo izvaja Silvaprodukt d.o.o.), ki ima boljšo odpornost na napade gliv in insektov, les manj poka in se vlaži, vse to pa pripomore k daljši življenjski dobi vašega izdelka.

 

 

 

 

 • Predstavitev
 • Osebna izkaznica
 • Vizija in poslanstvo
 • Zgodovina
 • Uradne objave

Inles d.d. je proizvajalec stavbnega pohištva z dolgoletno tradicijo. Zgodovina podjetja sega v leto 1948.

INLES je  največji slovenski proizvajalec in  izvoznik fasadnih elementov (okna, vhodna vrata), ki ima več kot 65-letno tradicijo na področju lesne predelave in nekajletno tradicijo pri izdelavi fasadnih elementov iz drugih materialov (plastika, aluminij) ter različnih kombinacijah le-teh (les-aluminij, plastika, aluminij).

Proizvodni program obsega okna in vrata iz lesa, PVC, aluminija ter okna in vrata v kombinaciji les / aluminij iz PVC / aluminij. Proizvaja tudi senčila (polkna, rolete) iz vseh zgoraj navedenih materialov...

Inles d.d. večji del svojih izdelkov izvozi v  Nemčijo,  Avstrijo, Švico ter druge države EU . Prodaja tudi na trgih ZDA, Mehike, bivše Jugoslavije in vzhodne Evrope.

V svoji sestavi ima INLES dve hčerinski podjetji v sicer LESCO Gmbh & Co. KG in IP INLES d.d. ter lastni blagovni znamki  ISARHOLZ  in  Inles .

 

 

Naziv podjetja: INLES PROIZVODNJA, TRŽENJE IN INŽENIRING d.d.
Izvorni: Kolodvorska ulica 22
  SI - 1310 Ribnica

Telefon:

01 837 71 00

Telefaks: 01 837 73 33
Internet:

http://www.inles.si

E-mail:

info@inles.si

Matična številka: 5103126000
Identifikacijska številka: SI14775069
Zavezanci za DDV: DA
Transakcijski račun:

BANKA SPARKASSE d.d.  
SWIFT: KSPKSI22

IBAN: SI56 3400 0101 6427 765

VPIS: Družba je registrirana pri okrožnem sodišču v Ljubljani
Številka vpisa: 1/12711/00
Osnovni kapital: 5.945.669 EUR
Glavna DEJAVNOST:
(PO SKD)
16.230 Stavbno mizarstvo in tesarstvo

Vizija INLES-a d.d. se v osnovi že nekaj let ne spreminja, je pa jasno in pregledno zastavljena ter se iz leta v leto uresničuje. Inles je v zadnjih 5-ih letih postal celoviti ponudnik fasadnih elementov, znan po veliki širini programa in izvedb, fleksibilnosti ponudbe, kvaliteti, zanesljivosti, aktualnosti programov v tržnem in razvojnem smislu, ki je prodajno prisoten v več kot 20-ih državah sveta, pri čemer ključni trgi ostajajo Slovenija, Nemčija, Švica in Avstrija. Kriteriji za uresničevanje in potrjevanje vizije so zadovoljni kupci, povečanje števila kupcev, ohranjanje oz. povečevanje tržnega deleža na posameznih trgih, pozitivno poslovanje, dolgoročna rast vrednosti družbe in zadovoljstvo zaposlenih in poslovnih partnerjev.

Poslanstvo INLES-a je v prvi vrsti naslednje:

 • zagotavljanje zadovoljstva kupcev, lastnikov, zaposlenih, poslovnih partnerjev in okolja z vse večjo pripadnostjo in povezanostjo s poslovnim sistemom INLES,
 • dolgoročno zagotavljanje povprečne branžne profitabilnosti prodajnih prihodkov in donosnosti kapitala, z naraščajočimi stopnjami rasti,
 • proizvodnja in prodaja visokokakovostnih, tržno aktualnih izdelkov z razpoznavno identiteto.

 

Področje Inlesovega delovanja je proizvodnja in trženje izključno naročniških programov:

 • lesena okna, vhodna vrata, polkna,
 • plastična okna, vhodna vrata, polkna,
 • aluminijasta okna, vhodna vrata, polkna,
 • les - aluminij okna, vhodna vrata,
 • plastična-aluminij okna,
 • senčila (rolete, žaluzije...),
 • trgovsko blago (notranja vrata, police),
 • montaža in poprodajne storitve.

Korenine Inles-a segajo daleč v preteklost. Ribničani so se že v 14. stoletju ukvarjali s proizvodnjo različnih lesenih orodij, posode in drugih izdelkov, s tako imenovano »suho robo«. Cesar Friderik III je leta 1492 s posebnim patentom Ribničanom dovolil prodajo izdelkov suhe robe po vsem cesarstvu. Predelava lesa je na ribniškem območju tradicionalno zakoreninjena.

Zgodovina Inles Slo

ZGODOVINA V ŠTEVILKAH

1934
je tedanji ribniški veleposestnik Anton Rudež zgradil žago pod imenom Ing. Anton in Marko Rudež, lesna industrija in trgovina Ribnica na Dolenjskem. Ta žaga je ena od predhodnic današnjega INLES-a.

1948
je bilo ustanovljeno Lesno industrijsko podjetje Ribnica, v katerem so proizvajali različne zaboje (in zabojne dele).

1953
se je v tem obratu pričela uvajati proizvodnja lesenih galanterijskih izdelkov kot so bukova metlišča, palice, ščipalke…

1954
je bilo v enem izmed kasnejših Inles-ovih obratov v Dolenji vasi ročno izdelano prvo okno.

1958
je podjetje začelo z gradnjo tovarne sobnih vrat. S tem je bil storjen prvi in obenem odločilni korak za kasnejšo popolno usmeritev proizvodnje v stavbno pohištvo. V teh letih so bila industrijsko izdelana vrata prva novost na trgu.

1962
So se pod skupnim imenom INLES, kombinat lesne industrije Ribnica, združili sledeči obrati: LIP Ribnica, Smreka Loški potok, Lesna galanterija Sodražica, Hrast Dolenja vas, Lesna industrija KGP Kočevje in JELKA Podpreska. V kasnejših letih je INLES še spreminjal organizacijsko strukturo, hkrati pa vseskozi izpopolnjeval svoj proizvodnji program.

1966
se je pričela prava preusmeritev v smeri proizvodnje stavbnega pohištva. Proizvajala so se okna, sobna vrata, polkna, vhodna in garažna vrata.

1968
Glede na usmeritev v proizvodnjo stavbnega pohištva se je spremenilo ime podjetja INLES industrija stavbnega pohištva Ribnica.

1980
Je oknarna v Ribnici pričela proizvajati termoizolacijska okna INOVAK.

1981
Je bilo v proizvodni program uvedeno novo okno KOMBIVAK. Istega leta je bila tudi otvoritev novozgrajenega lupilnega skladišča (MELES), nove kotlovnice in povečanega dela centralnega skladišča gotovih izdelkov.

1984
Izdelan je bil projekt strategije razvoja kompleksnih računalniških obdelav.

1985
Zgrajena je bila nova moderna žaga kot tudi hala za skladiščenje lubja.

1991
Je bila postavljena sodobna računalniško vodena proizvodna linija za izdelavo lesenih oken.

1993
INLES-u je bil podeljen znak kakovosti SQ za INO – E program lesenih oken.

1994
Postavljena je bila sodobna lakirna naprava, ki deluje na elektrostatičnem principu.

1996
Pomeni za INLES začetek proizvodnje PVC oken.

1997
INLES prejme RAL – nemški znak kakovosti za lesena okna. Istega leta postane tudi dobitnik priznanja za najboljše dosežke v graditeljstvu – Znak kakovosti v graditeljstvu za leseno okno INO-68.

1998
Ob priliki praznovanja 50-letnice obstoja je bila odprta nova linija za proizvodnjo PVC oken.

1999
Pomeni pričetek proizvodnje aluminij/lesenih in aluminij oken.

2000
INLES prejme RAL – nemški znak kakovosti za PVC okna in Znak kakovosti v graditeljstvu za PVC okno INO – KF sistem Corona.

 

 

 

20.8.2018

Na podlagi tretjega odstavka sklepa 5.1., 20. skupščine z dne 28.6.2016, družba INLES d.d., Kolodvorska 22, Ribnica  v priponki objavlja polletne poslovne rezultate 2018.

Inles d.d.

Polletni poslovni rezultati 2018

 

28.6.2018

Skladno s določili Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavno zakonodajo, upravni odbor objavlja sklepe

22. skupščine družbe INLES d.d., Kolodvorska 22, Ribnica

z dne 27.6.2018

Sklepi skupščine se nahajajo v priponki.

Upravni odbor  

 

- Sklepi 22. skupščine

Sporočilo bo objavljeno na uradni spletni strani družbe še najmanj deset let od dneva objave.

 

 

28.5.2018

Na podlagi določil  Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI), Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana, Uredbe 596/2014 in Delegirane Uredbe 2016/522,  INLES d.d., Kolodvorska 22, Ribnica objavlja obvestila o poslih vodilnih delavcev in z njimi povezanih oseb, katere je družba prejela dne 28.5.2018. Vsebina je razvidna iz priponk.

To obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe še najmanj 5 let od dneva objave.

Upravi odbor

 

24.5.2018

Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in 7.3. člena Statuta, upravni odbor družbe
sklicuje

22. skupščino družbe INLES d.d.,

ki bo v sredo 27. 06. 2018 , ob 11.00 uri v sejni sobi na sedežu družbe Kolodvorska 22, Ribnica

Dnevni red: ->več

Obrazci:

- Prijava udeležbe

- Prijava in pooblastilo

 

21.5.2018

SEJA UPRAVNEGA ODBORA 

Upravni odbor družbe INLES d.d., Kolodvorska 22, Ribnica  je na svoji seji dne 21.05.2018:

Oblikoval predlog za imenovanje članov upravnega odbora za naslednje mandatno obdobje, potrdil sklic 22. skupščine družbe s predlaganim  dnevnim redom, ter se seznanil z sklepom sveta delavcev o imenovanju člana upravnega odbora-predstavnika delavcev.

To sporočilo bo objavljeno na uradni spletni strani družbe Inles d.d., še najmanj pet let od dneva objave.

Upravni odbor

 

 

26.4.2018

Letno poročilo družbe INLES d.d. in Skupine INLES za poslovno leto 2017

Na podlagi določil Zakona o trgu finančnih instrumentov in skladno s Pravili Ljubljanske borze d.d., Ljubljana, družba INLES d.d. objavlja revidirano letno poročilo o poslovanju družbe za poslovno leto 2017 in revidirano konsolidirano letno poročilo Skupine INLES za poslovno leto 2017.

Upravni odbor je letni poročili obravnaval in potrdil na seji dne 26.4.2018. 

Letni poročili bosta objavljeni in dostopni na spletni strani družbe ( www.inles.si) še najmanj 10 let od objave.

Upravni odbor 

- Letno poročilo družbe Inles 2017

- Letno poročilo Skupine Inles 2017

 

 

26.4.2018

Seja upravnega odbora

 

Upravni odbor družbe INLES d.d., Kolodvorska 22, Ribnica  je na svoji seji dne 26.04.2018: 

 

Potrdil revidirano letno poročilo družbe Inles d.d. in revidirano konsolidirano letno poročilo Skupine Inles za poslovno leto 2017.
Potrdil poročilo o delu Upravnega odbora za leto 2017, ter predlog skupščini družbe o uporabi čistega dobička za leto 2017 in podelitvi razrešnice članom upravnega odbora.
Potrdil poslovni načrt družbe za leto 2018 in predlog skupščini družbe za imenovanje revizorja za leto 2018, ter se seznanil z informacijo o poslovanju družbe v prvem tromesečju letošnjega leta.

To sporočilo bo objavljeno na uradni spletni strani družbe Inles d.d., še najmanj pet let od dneva objave.

Upravni odbor

 

 

13.12.2017

Seja upravnega odbora

Upravni odbor družbe INLES d.d., Kolodvorska 22, Ribnica, se je na svoji seji dne 12.12.2017 seznanil s poslovanjem družbe v obdobju januar – oktober 2017, ter potrdil Smernice poslovanja družbe za leto 2018, kot ustrezno osnovo za pripravo Poslovnega načrta.

To sporočilo bo objavljeno na uradni spletni strani družbe Inles d.d., še najmanj pet let od dneva objave. To sporočilo bo objavljeno na uradni spletni strani družbe Inles d.d., še najmanj pet let od dneva objave.

Upravni odbor

 

27.6.2017

OBVESTILO O SKLEPIH 21. SKUPŠČINE DRUŽBE 

Skladno s določili Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavno zakonodajo, Upravni odbor objavlja sklepe 21. skupščine družbe INLES d.d., z dne 27.6.2017.

- 21. seja - obvestilo o sklepih skupščine

 

12.5.2017

Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in 7.3. člena Statuta delniške družbe

INLES d.d., Kolodvorska 22, upravni odbor sklicuje

 

21. skupščino

delniške družbe INLES d.d.,

 

ki bo v  torek 27.6.2017 , ob  11.00 uri v sejni sobi na sedežu družbe Kolodvorska 22, Ribnica

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov, Letnim poročilom in Poročilom upravnega odbora je delničarjem na vpogled na sedežu družbe Inles d.d., Kolodvorska 22, Ribnica, v tajništvu, vsak delovni dan med 10.00 in 12.00 uro, od dneva objave sklica do vključno dneva zasedanja skupščine.

Delničarjem je gradivo, vzorec prijave udeležbe in pooblastila, dostopno na sedežu družbe Inles.d.d, Kolodvorska 22, Ribnica, v tajništvu, na spletnih straneh družbe www.inles.si, pa tudi v elektronskem sistemu obveščanja Ljubljanske borze, d.d., SEOnet. Podatki iz tretjega odstavka 296. člena ZGD-1 so delničarjem na voljo na spletni strani družbe.

Sklic skupščine z dnevnim redom, predlogi sklepov in informacijami za delničarje je v priloženem besedilu.

Na dan sklica skupščine ima družba 712.410 navadnih kosovnih imenskih delnic. Skladno z zakonom daje vsaka navadna delnica njenemu imetniku en glas. Na dan sklica skupščine ima družba 71.241 lastnih delnic, ki nimajo glasovalne pravice.

Informacije o pravicah delničarjev iz prvega odstavka 298. člena, prvega odstavka 300. čl., 301. in 305. člena ZGD-1 so dostopne na spletni strani družbe v priloženem besedilu.

Sklic skupščine je objavljen v elektronskem sistemu obveščanja SEOnet, AJPES-a in na spletni strani družbe www.inles.si , od datuma objave sklica dalje, do zakonsko predpisanega roka petih let.

Upravni odbor

Datum:

 

Pripeti dokumenti:  

- Sklic skupščine,  

vzorec prijave,  

vzorec prijave in pooblastila

 

26.4.2017

Letno poročilo družbe INLES d.d. in Skupine INLES za poslovno leto 2016

Na podlagi določil Zakona o trgu finančnih instrumentov in skladno z Pravili Ljubljanske borze d.d., Ljubljana, družba INLES d.d. objavlja revidirano letno poročilo o poslovanju družbe za poslovno leto 2016 in revidirano konsolidirano letno poročilo Skupine INLES za poslovno leto 2016.

Upravni odbor je letni poročili obravnaval in potrdil na seji dne 25.4.2017. 

Letni poročili bosta objavljeni in dostopni na uradni spletni strani družbe (www.inles.si ) še najmanj 10 let od dneva objave.

Upravni odbor

- Letno poročilo družbe inles 2016
- Letno poročilo Skupine Inles 2016

 

 

25.04.2017

Seja upravnega odbora

Upravni odbor družbe INLES d.d., Kolodvorska 22, Ribnica  je na svoji seji dne 25.04.2017:

Potrdil revidirano letno poročilo družbe Inles d.d. in revidirano konsolidirano letno poročilo Skupine Inles za poslovno leto 2016.

Potrdil poročilo o delu Upravnega odbora za leto 2016, ter predlog skupščini družbe o uporabi čistega dobička za leto 2016 in podelitvi razrešnice članom upravnega odbora.

Potrdil poslovni načrt družbe za leto 2017 in predlog skupščini družbe za imenovanje revizorja za leto 2017.

Potrdil sklic 21. skupščine družbe s predlaganim  dnevnim redom, ter se seznanil z informacijo o poslovanju družbe v prvem tromesečju letošnjega leta.

To sporočilo bo objavljeno na uradni spletni strani družbe Inles d.d., še najmanj pet let od dneva objave.

Upravni odbor

 

 

23.3.2017

Obvestilo o spremembi pomembnih deležev

Na podlagi določil Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) in Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana, INLES d.d., Kolodvorska 22, Ribnica objavlja obvestilo o spremembi pomembnega deleža,
katerega je družba prejela dne 23.03. 2017. Vsebina obvestila je razvidna iz priponke.

- Obvestilo 23.3. 

 

 

16.3.2017

Obvestilo o spremembi pomembnih deležev

Na podlagi določil Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) in Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana, INLES d.d., Kolodvorska 22, Ribnica objavlja obvestilo o spremembi pomembnega deleža,
katerega je družba prejela dne 16.03. 2017. Vsebina obvestila je razvidna iz priponke.

- Obvestilo 16.3. 

 

 

14.3.2017

Obvestilo o spremembi pomembnih deležev

Na podlagi določil Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) in Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana, INLES d.d., Kolodvorska 22, Ribnica objavlja obvestilo o spremembi pomembnega deleža,
katerega je družba prejela dne 14.03. 2017. Vsebina obvestila je razvidna iz priponke.

- Obvestilo 14.3. 

 

 

10.3.2017

Obvestilo o spremembi pomembnih deležev

Na podlagi določil Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) in Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana, INLES d.d., Kolodvorska 22, Ribnica objavlja obvestilo o spremembi pomembnega deleža,
katerega je družba prejela dne 10.03. 2017. Vsebina obvestila je razvidna iz priponke.

- Obvestilo 10.3. 

 

 

3.3.2017

Obvestilo o spremembi pomembnih deležev

Na podlagi določil Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) in Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana, INLES d.d., Kolodvorska 22, Ribnica objavlja obvestilo o spremembi pomembnega deleža,
katerega je družba prejela dne 3.03. 2017. Vsebina obvestila je razvidna iz priponke.

- Obvestilo 3.3. 

 

 

17.2.2017

Obvestilo o spremembi pomembnih deležev

Na podlagi določil Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) in Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana, INLES d.d., Kolodvorska 22, Ribnica objavlja obvestilo o spremembi pomembnega deleža,
katerega je družba prejela dne 17.02. 2017. Vsebina obvestila je razvidna iz priponke.

- Obvestilo 17.2. 

 

 

3.2.2017

Obvestilo o spremembi pomembnih deležev

Na podlagi določil Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) in Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana, INLES d.d., Kolodvorska 22, Ribnica objavlja obvestilo o spremembi pomembnega deleža,
katerega je družba prejela dne 3.02. 2017. Vsebina obvestila je razvidna iz priponke.

- Obvestilo 3.2. 

 

 

9.1.2017

Obvestilo o spremembi pomembnih deležev

Na podlagi določil Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) in Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana, INLES d.d., Kolodvorska 22, Ribnica objavlja obvestilo o spremembi pomembnega deleža,
katerega je družba prejela dne 09.01. 2017. Vsebina obvestila je razvidna iz priponke.

- Obvestilo 9.1

 

 

21.12. 2016

Obvestilo o spremembi pomembnih deležev

Na podlagi določil Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) in Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana, INLES d.d., Kolodvorska 22, Ribnica objavlja obvestilo o spremembi pomembnega deleža,
katerega je družba prejela dne 21.12. 2016. Vsebina obvestila je razvidna iz priponke.

- Obvestilo 21.12

 

 

19.12.2016

Obvestilo o spremembi pomembnih deležev

Na podlagi določil  Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) in Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana,  INLES d.d., Kolodvorska 22, Ribnica objavlja obvestilo o spremembi pomembnega deleža, katerega je družba prejela 19.12.2016. Vsebina obvestila je razvidna iz priponke.

- Obvestilo 19.12

 

 

12.12.2016

Obvestilo o spremembi pomembnih deležev

Na podlagi določil  Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) in Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana,  INLES d.d., Kolodvorska 22, Ribnica objavlja obvestilo o spremembi pomembnega deleža, katerega je družba prejela 12.12.2016. Vsebina obvestila je razvidna iz priponke.

- Obvestilo 12.12

 

 

2.12.2016

Obvestilo o spremembi pomembnih deležev

Na podlagi določil  Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) in Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana,  INLES d.d., Kolodvorska 22, Ribnica objavlja obvestilo o spremembi pomembnega deleža, katerega je družba prejela 2.12.2016. Vsebina obvestila je razvidna iz priponke.

- Obvestilo 2.12.

 

23.11.2016

Obvestilo o spremembi pomembnih deležev

Na podlagi določil  Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) in Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana,  INLES d.d., Kolodvorska 22, Ribnica objavlja obvestilo o spremembi pomembnega deleža, katerega je družba prejela 23.11.2016. Vsebina obvestila je razvidna iz priponke.

- Obvestilo 23.11.

 

18.11.2016

Obvestilo o spremembi pomembnih deležev

Na podlagi določil  Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) in Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana,  INLES d.d., Kolodvorska 22, Ribnica objavlja obvestilo o spremembi pomembnega deleža, katerega je družba prejela 18.11.2016. Vsebina obvestila je razvidna iz priponke.

- Obvestilo 18.11.

 

15.11.2016

Obvestilo o spremembi pomembnih deležev

Na podlagi določil  Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) in Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana,  INLES d.d., Kolodvorska 22, Ribnica objavlja obvestilo o spremembi pomembnega deleža, katerega je družba prejela 15.11.2016. Vsebina obvestila je razvidna iz priponke.

- Obvestilo 15.11.

 

9.11.2016

Obvestilo o spremembi pomembnih deležev

Na podlagi določil  Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) in Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana,  INLES d.d., Kolodvorska 22, Ribnica objavlja obvestilo o spremembi pomembnega deleža, katerega je družba prejela 9.11.2016. Vsebina obvestila je razvidna iz priponke.

- Obvestilo 9.11. 

 

4.11.2016

Obvestilo o spremembi pomembnih deležev

Na podlagi določil  Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) in Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana,  INLES d.d., Kolodvorska 22, Ribnica objavlja obvestilo o spremembi pomembnega deleža, katerega je družba prejela 4.11.2016. Vsebina obvestila je razvidna iz priponke.

- Obvestilo 4.11. 

 

28.10.2016

Obvestilo o spremembi pomembnih deležev

Na podlagi določil  Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) in Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana,  INLES d.d., Kolodvorska 22, Ribnica objavlja obvestilo o spremembi pomembnega deleža, katerega je družba prejela 28.10.2016. Vsebina obvestila je razvidna iz priponke.

- Obvestilo 28.10. 

 

21.10.2016

Obvestilo o spremembi pomembnih deležev

Na podlagi določil  Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) in Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana,  INLES d.d., Kolodvorska 22, Ribnica objavlja obvestilo o spremembi pomembnega deleža, katerega je družba prejela 21.10.2016. Vsebina obvestila je razvidna iz priponke.

- Obvestilo 21.10. 

To obvestilo bo objavljeno na spletnih družbe še najmanj 5 let od dneva objave.

 

18.10.2016

Obvestilo o spremembi pomembnih deležev

Na podlagi določil  Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) in Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana,  INLES d.d., Kolodvorska 22, Ribnica objavlja obvestilo o spremembi pomembnega deleža, katerega je družba prejela 18.10.2016. Vsebina obvestila je razvidna iz priponke.

- Obvestilo 8.10. 

To obvestilo bo objavljeno na spletnih družbe še najmanj 5 let od dneva objave.

 

13.10.2016

Obvestilo o spremembi pomembnih deležev

Na podlagi določil  Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) in Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana,  INLES d.d., Kolodvorska 22, Ribnica objavlja obvestilo o spremembi pomembnega deleža, katerega je družba prejela 13.10.2016. Vsebina obvestila je razvidna iz priponke.

Obvestilo 4.10. 

To obvestilo bo objavljeno na spletnih družbe še najmanj 5 let od dneva objave.

 

7.10.2016

Obvestilo o spremembi pomembnih deležev

Na podlagi določil  Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) in Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana,  INLES d.d., Kolodvorska 22, Ribnica objavlja obvestili o spremembi pomembnega deleža, kateri je družba prejela 4.10 in 7.10. 2016. Vsebina obvestil je razvidna iz priponke.

Obvestilo 4.10. 

Obvestilo 7.10.

To obvestilo bo objavljeno na spletnih družbe še najmanj 5 let od dneva objave.

 

30.6.2016

Polletno poročilo o poslovanju družbe Inles d.d. in skupine Inles, za obdobje januar - junij 2016

Na podlagi 112. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov in Pravil Ljubljanske borze d.d., družba Inles d.d., Kolodvorska 22, Ribnica objavlja Polletno poročilo o poslovanju družbe Inles d.d. in skupine Inles, za obdobje januar - junij 2016.

Polletno poročilo

 

29.6.2016

OBVESTILO O SKLEPIH SKUPŠČINE 

Skladno s določili Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavno zakonodajo, Upravni odbor objavlja sklepe 20. skupščine družbe INLES d.d., z dne 28.6.2016.

Na skupščine je bilo, od 641.180 delnic z glasovalno pravico, prisotnih  560.300 delnic, kar predstavlja 87,39 % vseh glasov. Delničarji so z zahtevano večino sprejeli naslednje sklepe:

1.    Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine  

Predlog sklepa:

1.1. Na predlog upravnega odbora se izvolijo organi skupščine v naslednji sestavi:
- predsednik skupščine: Boštjan J. Thurnherr

- predsednik verifikacijske komisije: Janez Benčina

- preštevalca glasov: Marija Adamič in Teja Jeriha

Skupščini bo prisostvovala vabljena notarka Nada Kumar.

O predlaganem sklepu je veljavno glasovalo 560.300 delnic, kar predstavlja 78,65 % osnovnega kapitala
družbe. ZA sprejem sklepa je glasovalo 560.300 delnic ali 100 %  oddanih glasov, nič glasov PROTI, nič glasov ni bilo VZDRŽANIH.

 2.    Predstavitev revidiranega letnega poročila družbe za leto 2015 in poročila upravnega odbora o preveritvi letnega poročila,  uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravnemu odboru in izvršnim direktorjem

 Predlog sklepa:

 2.1. Bilančni  dobiček  družbe  za  poslovno  leto  2015  znaša 20.893,39  EUR in ostane nerazporejen.

O predlaganem sklepu je veljavno glasovalo 560.300 delnic, kar predstavlja 78,65 % osnovnega kapitala družbe. ZA sprejem sklepa je glasovalo 560.267 delnic ali 99,9941 %  oddanih glasov, 33 glasov ali 0,0059 % je glasovalo PROTI, nič glasov ni bilo VZDRŽANIH.

 Predlog sklepa:

2.2. Skupščina družbe podeljuje upravnemu odboru in izvršnim direktorjem razrešnico za poslovnoleto 2015.

O predlaganem sklepu je veljavno glasovalo 560.300 delnic, kar predstavlja 78,65 % osnovnega kapitala družbe. ZA sprejem sklepa je glasovalo 560.300 delnic ali 100 %  oddanih glasov, nič glasov PROTI, nič glasov ni bilo VZDRŽANIH.

 3.    Imenovanje revizorja za poslovno leto 2016

 Predlog sklepa:

 3.1. Za revidiranje računovodskih izkazov družbe za leto 2016, se imenuje revizijsko družbo RESNI, revizija in svetovanje d.o.o., iz Ljubljane.
O predlaganem sklepu je veljavno glasovalo 560.300 delnic, kar predstavlja 78,65 % osnovnega kapitala družbe. ZA sprejem sklepa je glasovalo 428.138 delnic  ali 76,4123 %  oddanih glasov, 132.162 glasov ali 23,5877 % je glasovalo PROTI, nič glasov ni bilo VZDRŽANIH.

 4. Imenovanje člana upravnega odbora 

 Predlog sklepa:

 4.1. Za člana upravnega odbora družbe, se z dnem 29.06.2016 imenuje Boštjan Jan Thurnherr, iz Ljubljane,za mandatno dobo od dneva imenovanja do 28.8.2018.

O predlaganem sklepu je veljavno glasovalo 560.300 delnic, kar predstavlja 78,65 % osnovnega kapitala družbe. ZA sprejem sklepa je glasovalo 560.300 delnic ali 100 %oddanih glasov, nič glasov PROTI, nič glasov ni bilo VZDRŽANIH.

 5.    Umik delnic z organiziranega trga vrednostnih papirjev

Predlog sklepa:

5.1.  Delnice družbe INLES, Proizvodnja, trženje in inženiring d.d., Kolodvorska ulica 22, 1310 Ribnica z oznako IHPG se umaknejo z organiziranega trga vrednostnih papirjev ( vstopna kotacija Ljubljanske borze d.d. ).
Vsem delničarjem, ki na skupščini nasprotujejo sklepu o umiku delnic z organiziranega trga, družba ponuja, da bo na njihovo zahtevo, prevzela vse njihove delnice družbe, za plačilo primerne denarne odpravnine v višini 4,00 EUR za delnico.
Družba bo po umiku delnic z organiziranega trga vrednostnih papirjev, za zagotavljanje obveščenosti delničarjev, na svojih spletnih straneh, vsaj še 5 let tekoče objavljala četrtletne poslovne rezultate.

O predlaganem sklepu je veljavno glasovalo 560.300 delnic, kar predstavlja 78,65 % osnovnega kapitala družbe. ZA sprejem sklepa je glasovalo 560.267 delnic ali 99,9941 %  oddanih glasov, 33 glasov ali 0,0059 % je glasovalo PROTI, nič glasov ni bilo VZDRŽANIH.

 Napovedane izpodbojne tožbe

 Napovedana je bila tožba za izpodbijanje sklepa 5.1..

 Upravni odbor

 

 

 

27.5.2016

Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in 7.3. člena Statuta delniške družbe INLES d.d., Kolodvorska 22, upravni odbor sklicuje

20. skupščino delniške družbe INLES d.d,

ki bo v  torek 28.6.2016 , ob 1 1.00 uri v sejni sobi na sedežu družbe Kolodvorska 22, Ribnica.

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, Letnim poročilom in Poročilom upravnega odbora je delničarjem na vpogled na sedežu družbe Inles d.d., Kolodvorska 22, Ribnica, v tajništvu, vsak delovni dan od 9. do 12. ure, od dneva objave sklica do vključno dneva zasedanja skupščine.

Delničarjem je gradivo, vzorec prijave udeležbe in pooblastila, dostopno na sedežu družbe Inles.d.d, Kolodvorska 22, Ribnica, v tajništvu, na spletnih straneh družbe www.inles.si, pa tudi v elektronskem sistemu obveščanja Ljubljanske borze, d.d., SEOnet. Podatki iz tretjega odstavka 296. člena ZGD-1 so delničarjem na voljo na spletni strani družbe.

Sklic skupščine z dnevnim redom, predlogi sklepov in informacijami za delničarje je v priloženem besedilu.

Na dan sklica skupščine ima družba 712.410 navadnih kosovnih imenskih delnic. Skladno z zakonom daje vsaka navadna delnica njenemu imetniku en glas. Na dan sklica skupščine ima družba 71.241 lastnih delnic, ki nimajo glasovalne pravice.

Informacije o pravicah delničarjev iz prvega odstavka 298. člena, prvega odstavka 300. čl., 301. in 305. člena ZGD-1C so dostopne na spletni strani družbe v priloženem besedilu.

Sklic skupščine je objavljen v elektronskem sistemu obveščanja SEOnet, AJPES-a in na spletni strani družbe
www.inles.si , od datuma objave sklica dalje, do zakonsko predpisanega roka petih let.

Upravni odbor

Dokumenti:
dnevni red 20. seje skupščine Inles d.d.
vzorec prijave
vzorec prijave in pooblastila

 GM-111/16

 

18.5.2016

Vmesno poročilo poslovodstva družbe INLES d.d.

Na podlagi 114. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov in Pravil Ljubljanske borze d.d., družba Inles d.d., Kolodvorska 22, Ribnica, v priponki objavlja vmesno poročilo poslovodstva družbe Inles d.d. za obdobje od 01.01.2016 do dneva objave.
Pojasnila in podatki pa se nanašajo na obdobje od 01.01.2016 do 31.03.2016.

Letno poročilo Skupine Inles 2015

 

26.4.2016

Letno poročilo Skupine Inles za leto 2015

Skladno s Pravili Ljubljanske borze d.d. in veljavno zakonodajo, družba   INLES d.d., objavlja Letno poročilo Skupine INLES za leto 2015, katerega je upravni odbor potrdil na svoji 10. seji dne 26.4.2016.

Letno poročilo bo objavljeno tudi na spletnih straneh družbe, za dobo petih let, od datuma objave.

Upravni odbor

Letno poročilo Skupine Inles 2015

AR-56/16

 

26.4.2016

Seja upravnega odbora

Upravni odbor družbe INLES d.d., Ribnica,  je na svoji 10. seji, dne 26.04.2016 sprejel naslednje

S K L E P E

1. Potrdi se zapisnik 9. seje upravnega odbora.

2. Potrdi se poročilo o delu Upravnega odbora za leto 2015.

3. Upravni odbor soglaša z predlaganim dnevnim redom 20. skupščine družbe, ki bo dne 28.6.2016 ob 11.00 uri, na sedežu družbe.

4. Upravni odbor predlaga skupščini družbe, da upravnemu odboru in izvršnim direktorjem podeli razrešnico za poslovno leto 2015.

5. UO predlaga, da skupščina družbe, za revidiranje računovodskih izkazov za leto 2016, imenuje revizijsko družbo RESNI revizija in svetovanje d.o.o., iz Ljubljane.

6. Upravni odbor potrjuje konsolidirano letno poročilo Skupine Inles za poslovno leto 2015.

7. Sprejme se predlog za povečanje osnovnega kapitala družbe IP Inles d.o.o. Povečanje se izvede s pretvorbo terjatev Inles d.d. do IP Inles d.o.o., do višine 200.000,00 EUR in sicer do konca poslovnega 2016.

8. Upravni odbor se seznani z informacijo o poslovanju družbe v obdobju januar – marec 2016

To sporočilo bo objavljeno na uradni spletni strani družbe Inles d.d., še najmanj pet let od dneva objave.

Upravni odbor

 

31.3.2016

Letno poročilo družbe INLES d.d. za leto 2015

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. Ljubljana in veljavne zakonodaje, družba INLES d.d. Ribnica objavlja naslednje sporočilo:

Upravni odbor je na 9. seji dne 30.03.2016, potrdil letno poročilo družbe INLES d.d. za poslovno leto 2015.

Letno poročilo družbe INLES d.d. za poslovno leto 2015 bo objavljeno in dostopno na uradni spletni strani družbe ( www.inles.si) še najmanj pet let od dneva objave.

Sestavni del letnega poročila je tudi izjava o spoštovanju Kodeksa upravljanja javnih delniških družb, ki je objavljena v sklopu letnega poročila družbe. 

Upravni odbor

Datum: 31.03.2016

Pripeti dokumenti:  
Letno poročilo 2015

 AR-12/16

 

30.03.2016

Seja upravnega odbora

Upravni odbor družbe INLES d.d., Ribnica,  je na svoji 9. seji, dne 30.03.2016 sprejel naslednje

S K L E P E

 1. 1. Potrdi se zapisnik 8. seje upravnega odbora z dne 25.12.2015.
   
 2. 2. Upravni odbor potrjuje letno poročilo družbe Inles d.d. za leto 2015.
   
 3. 3. V računovodskih izkazih za leto 2015 je čisti dobiček poslovnega leta izkazan v višini 41.786,78 EUR. Del čistega dobička v višini 20.893,39 EUR se uporabi za oblikovanje drugih rezerv iz dobička, razlika v znesku 20.893,39 EUR ostane neuporabljen del čistega dobička poslovnega leta, o katerem bo odločala skupščina družbe. Izguba, ki se v povezavi z rezervacijami za odpravnine, nanaša na pretekla leta, znaša 1.363,51 EUR in se knjiži v breme nerazporejenega dobička iz preteklih let.
   
 4. 4. Upravni odbor sprejme poslovni načrt Inles d.d. za leto 2016.
   
 5. 5. Upravni odbor se seznani z informacijo o tekočem poslovanju v letu 2016.

 

To sporočilo bo objavljeno na uradni spletni strani družbe Inles d.d., še najmanj pet let od dneva objave.

Upravni odbor

Datum: 31.03.2016

INI-220/16

 

16.12.2015
Sklepi 8. seje UO INLES d.d.

Pripeti dokumenti:
Sklepi 8.seje upravnega odbora družbe inles d.d.

  17.11.2015

Vmesno poročilo poslovodstva

Pripeti dokumenti: 
Vmesno poročilo poslovodstva 1.7.2015 do 30.9.2015

 

26.08.2015

Polletno poročilo

Na podlagi 112. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov in Pravil Ljubljanske borze d.d., družba Inles d.d., Kolodvorska 22, Ribnica, v priponki objavlja Polletno poročilo o poslovanju družbe Inles d.d., in skupine Inles, za obdobje januar – junij 2015.

Polletno poročilo bo objavljeno tudi na spletnih straneh družbe, za dobo petih let, od datuma objave.

Upravni odbor
Datum: 26.08.2015


Pripeti dokumenti:  Polletno poročilo

SAR-30/15

 

3.6.2015

Obvestilo o sprejetih sklepih skupščine

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje upravni odbor družbe objavlja sklepe 19.redne seje skupščine delničarjev družbe INLES d.d.,Kolodvorska 22, Ribnica, ki je bila v sredo 3.6.2015 ob 10.00 uri v sejni sobi družbe Inles d.d. v Ribnici.

Sprejeti sklepi skupščine
Sprejeti sklepi skupščine se nahajajo v priponki.

Napovedane izpodbojne tožbe, 
Izpodbojne tožbe niso bile napovedane.

Sporočilo bo objavljeno na uradni spletni strani družbe še najmanj pet let, od dneva objave.

Upravni odbor
Datum: 03.06.2015

Pripeti dokumenti: Sklepi 19. seje skupščine

GM-104/15

 

21.5.2015

Vmesno poročilo

Na podlagi 114.člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI,U.l.RS št.67/2007 s spremembami) upravni odbor družbe Inles d.d., Ribnica objavlja Vmesno poročilo poslovodstva o poslovanju družbe za obdobje od 01.01.2015 do dneva objave vmesnega poročila. Podatki in njihova pojasnila pa se nanašajo na obdobje od 01.01.2015 do 31.03.2015.


Informacije bodo objavljene na spletni strani družbe www.inles.si od 21.5.2015 dalje ter bodo dostopne na spletni strani družbe še najmanj pet let od dneva objave.

 

Upravni odbor
Datum: 21.05.2015
Pripeti dokumenti: Vmesno poročilo poslovodstva

IMS-19/15

 

29.04.2015

Letno poročilo Skupine Inles 2014

Na podlagi Pravil Ljubljanske borze d.d. Ljubljana in veljavne zakonodaje družba INLES d.d. objavlja naslednje sporočilo:

Letno poročilo Skupine INLES za leto 2014 bo objavljeno in dostopno na uradni spletni strani družbe ( www.inles.si) še najmanj pet let od dneva objave.

Upravni odbor je potrdil Letno poročilo Skupine INLES za leto 2014 na 7. redni seji dne 29.04.2015.

Upravni odbor

Datum: 29.04.2015

Pripeti dokumenti:  Letno poročilo Skupine Inles za leto 2014

AR-74/15

 

29.04.2015 

Objava sklica skupščine delničarjev

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d. Ljubljana in veljavne zakonodaje upravni odbor družbe sklicuje 19. redno sejo skupščine delničarjev družbe,


ki bo v sredo, 3.6.2015 ob 10.00 uri v sejni sobi družbe v Ribnici, Kolodvorska 22.

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, Letnim poročilom in Poročilom upravnega odbora je delničarjem na vpogled na sedežu družbe Inles d.d., Kolodvorska 22, Ribnica, v tajništvu, vsak delovni dan od 9. do 12. ure, od dneva objave sklica do vključno dneva zasedanja skupščine.

Delničarjem je gradivo ter vzorec prijave udeležbe ter pooblastila dostopno na sedežu družbe Inles.d.d, Kolodvorska 22, Ribnica, v tajništvu, na spletnih straneh družbe www.inles.si, pa tudi v elektronskem sistemu obveščanja Ljubljanske borze, d.d., SEOnet. Podatki iz tretjega odstavka 296. člena ZGD-1 so delničarjem na voljo na spletni strani družbe.

Dnevni red skupščine s predlogi sklepov  je v priloženem besedilu.

Na dan sklica skupščine ima družba 712.410 navadnih kosovnih imenskih delnic. Skladno z zakonom daje vsaka navadna delnica njenemu imetniku en glas. Na dan sklica skupščine ima družba 71.241 lastnih delnic, ki nimajo glasovalne pravice.

Izčrpne informacije o pravicah delničarjev iz prvega odstavka 298. člena, prvega odstavka 300. čl., 301. in 305. člena ZGD-1C so dostopne na spletni strani družbe.

Sklic skupščine delničarjev družbe je objavljen tudi v elektronskem sistemu obveščanja AJPES in  na spletni strani družbe www.inles.si od datuma objave tega obvestila dalje, do zakonsko predpisanega roka petih let.

Upravni odbor

Datum: 29.04.2015

Pripeti dokumenti:  dnevni red 19. seje skupščine Inles d.d.,  vzorec prijave,  vzorec prijave in pooblastila

GM-42/15

 

29.04.2015

Seja upravnega odbora

Upravni odbor družbe INLES,d.d., se je dne 29.4.2015 sestal na svoji 7. redni seji in sprejel naslednje sklepe:

 1. Potrdi se zapisnik 6. redne seje upravnega odbora.

 2. Potrdi se poročilo o delu upravnega odbora za leto 2014.

 3. V skladu s 294. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) se predlaga, da skupščina podeli upravnemu odboru in izvršnim direktorjem razrešnico za poslovno leto 2014.

 4. Skupščini INLES d.d. se predlaga, da se za revidiranje računovodskih izkazov za leto 2015 izbere pooblaščeno revizijsko družbo AGC CONSULTATIO d.o.o., Ulica Jana Husa 1a, Ljubljana.

 5. Upravni odbor soglaša s predlaganim terminom sklica in dnevnim redom 19. redne Skupščine družbe, ki bo 3.6.2015 ob 10.00 uri.

 6. Upravni odbor potrjuje konsolidirano letno poročilo Skupine Inles za leto 2014.

 7. Upravni odbor je seznanjen s podatki o tekočem poslovanju za obdobje jan.-april 2015 

To sporočilo bo objavljeno na uradni spletni strani družbe Inles d.d. še najmanj pet let od dneva objave.

Upravni odbor

Datum: 29.04.2015

INI-355/15

 

31.03.2015

Letno poročilo družbe Inles d.d. za leto 2014

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Inles d.d. Ribnica objavlja naslednje sporočilo:

Letno poročilo družbe Inles d.d. za poslovno leto 2014 bo objavljeno in dostopno na uradni spletni strani družbe ( www.inles.si) še najmanj pet let od dneva objave.

Upravni odbor je potrdil letno poročilo družbe Inles d.d. za leto 2014 dne 30.3.2015.

Sestavni del letnega poročila je tudi izjava o spoštovanju Kodeksa upravljanja javnih delniških družb, ki jo objavljamo v sklopu Letnega poročila družbe Inles d.d.

Upravni odbor

Datum: 31.03.2015

Pripeti dokumenti:  Letno poročilo 2014

 

30.03.2015

Upravni odbor družbe INLES d.d., se je dne 30.3.2015 sestal na 6. redni seji in sprejel naslednje sklepe:

Potrdi se zapisnik 5. redne seje upravnega odbora.
Potrdi se poslovni načrt družbe Inles d.d. za leto 2015.
Upravni odbor je seznanjen z ustno informacijo o tekočem poslovanju 2015.
Upravni odbor potrjuje letno poročilo družbe Inles d.d. za leto 2014.
V računovodskih izkazih za leto 2014 je čisti dobiček poslovnega leta izkazan v višini 73.971,84 EUR. Del čistega dobička v višini 36.985,92 EUR se uporabi za oblikovanje drugih rezerv iz dobička, razlika v znesku 36.985,92 EUR ostane neuporabljen del čistega dobička poslovnega leta, o katerem bo odločala skupščina družbe.
To obvestilo bo objavljeno tudi na spletni strani družbe še najmanj pet let od dneva objave.

Upravni odbor

Datum: 01.04.2015

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.03.2015

Upravni odbor družbe INLES d.d., se je dne 19.12.2014 sestal na 5. redni seji in sprejel naslednje sklepe:

1. Potrdi se zapisnik 4. redne seje upravnega odbora.
2. Upravni odbor se je seznanil s Smernicami poslovanja INLES d.d. za leto 2015 in jih potrdil kot ustrezno osnovo za izdelavo Poslovnega načrta INLES d.d. za leto 2015.
3. Upravni odbor je seznanjen s tekočim poslovanjem družbe v obdobju januar-oktober 2014.
4. Zavarovanje odgovornosti članov UO se podaljša še za eno leto.


To obvestilo bo objavljeno tudi na spletni strani družbe še najmanj pet let od dneva objave.

Upravni odbor

09.12.2014

Letno poročilo družbe Inles d.d. za leto 2013-dopolnitev

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Inles d.d. Ribnica objavlja naslednje sporočilo:

Družba Inles d.d. skladno z odločbo Agencije za trg vrednostnih papirjev, opr. štev.. 0600-11/2014-64 z dne 21.11.2014, objavlja dopolnjeno izjavo o upravljanju družbe, ki je sestavni del poslovnega poročila revidiranega letnega poročila družbe za leto 2013, v delu, ki zadeva sestavo in delovanje revizijske komisije iz tretjega odstavka 289. člena Zakona o gospodarskih družbah.

Dopolnjeno letno poročilo družbe Inles d.d. za poslovno leto 2013 bo objavljeno in dostopno na uradni spletni strani družbe ( www.inles.si) še najmanj pet let od dneva objave.

Sestavni del letnega poročila je tudi izjava o spoštovanju Kodeksa upravljanja javnih delniških družb, ki jo objavljamo v sklopu Letnega poročila družbe Inles d.d.

Letno poročilo družbe Inles d.d. za leto 2013 -dopolnitev

19.11.2014

Vmesno poročilo poslovodstva

Na podlagi 114.člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI,U.l.RS št.67/2007 s spremembami) upravni odbor družbe Inles d.d., Ribnica objavlja Vmesno poročilo poslovodstva o poslovanju družbe za obdobje od 01.07.2014 do dneva objave vmesnega poročila. Podatki in njihova pojasnila pa se nanašajo na obdobje od 01.07.2014 do 31.09.2014.

Informacije bodo objavljene na spletni strani družbewww.inles.si od 17.11.2014 dalje ter bodo dostopne na spletni strani družbe še najmanj pet let od dneva objave.

upravni odbor

Datum: 19.11.2014

1. Vmesno poročilo poslovodstva

 

29.08.2014

Polletno poročilo 2014

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in 112. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov, družba Inles d.d., Kolodvorska 22, Ribnica, v priponki objavlja Polletno poročilo o poslovanju družbe Inles d.d.in skupine Inles, za obdobje januar - junij 2014.

Polletno poročilo bo objavljeno tudi na spletni strani družbe za dobo petih let, od datuma objave.

Pripeti dokumenti: Polleno poročilo

SAR-65/14

 

17.07.2014

4. redna seja upravnega odbora družbe INLES

Upravni odbor družbe INLES,d.d., se je dne 17.7.2014 sestal na svoji 4. redni seji in sprejel naslednje sklepe:

1. Potrdi se zapisnik 3. redne seje upravnega odbora in korespondenčne seje z dne 28.3.2014 in 23.4.2014.
2. Potrdi se poročilo o delu upravnega odbora za leto 2013.
3. V skladu s 294. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) se predlaga, da skupščina podeli upravnemu odboru in izvršnim direktorjem razrešnico za poslovno leto 2013.
4. Skupščini INLES d.d. se predlaga, da se za revidiranje računovodskih izkazov za leto 2014 izbere pooblaščeno revizijsko družbo AGC CONSULTIO d.o.o., Ulica Jana Husa 1a, Ljubljana.
5. Upravni odbor soglaša s predlaganim terminom sklica in dnevnim redom 18. redne Skupščine družbe, ki bo 28.08.2013 ob 10.00 uri.
6. Upravni odbor je seznanjen s podatki o tekočem poslovanju za obdobje jan.-maj 2014 in soglaša z izvedeno prodajo nepremičnin družbi Ertl Glas d.o.o.

 

18.11.2013

4. redna seja upravnega odbora družbe INLES

Upravni odbor družbe INLES,d.d., se je dne 17.7.2014 sestal na svoji 4. redni seji in sprejel naslednje sklepe:

1. Potrdi se zapisnik 3. redne seje upravnega odbora in korespondenčne seje z dne 28.3.2014 in 23.4.2014.
2. Potrdi se poročilo o delu upravnega odbora za leto 2013.
3. V skladu s 294. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) se predlaga, da skupščina podeli upravnemu odboru in izvršnim direktorjem razrešnico za poslovno leto 2013.
4. Skupščini INLES d.d. se predlaga, da se za revidiranje računovodskih izkazov za leto 2014 izbere pooblaščeno revizijsko družbo AGC CONSULTIO d.o.o., Ulica Jana Husa 1a, Ljubljana.
5. Upravni odbor soglaša s predlaganim terminom sklica in dnevnim redom 18. redne Skupščine družbe, ki bo 28.08.2013 ob 10.00 uri.
6. Upravni odbor je seznanjen s podatki o tekočem poslovanju za obdobje jan.-maj 2014 in soglaša z izvedeno prodajo nepremičnin družbi Ertl Glas d.o.o.

 
18.11.2013

Vmesno poročilo poslovodstva


Na podlagi 114.člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI,U.l.RS št.67/2007 s spremembami) upravni odbor družbe Inles d.d., Ribnica objavlja Vmesno poročilo poslovodstva o poslovanju družbe za obdobje od 01.01.2013 do 30.09.2013.
Informacije se objavljajo skladno s 386. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov in bodo objavljene na spletni strani družbe od 18.11.2013 dalje ter bodo dostopne na spletni strani družbe še najmanj pet let.

upravni odbor

Datum: 18.11.2013

I-INI-1191/13

1. Vmesno poročilo poslovodstva

Objave do 16.5.2014 si lahko ogledate tukaj

Ostale uradne objave si lahko ogledate tukaj.

Inles Upravna StavbaP6160649Totem - Inles

Najdite najbližje prodajno mesto

Država:
Regija:

Prodajna mesta

Izračun U-vrednosti oken

Preverite izračune toplotne prehodnosti vseh naših oken v kombinaciji z različnimi zasteklitvami. 

več