Nasveti in navodila

Da bo vaša izkušnja z našimi izdelki res najboljša, smo za vas pripravili nekaj nasvetov in navodil. 

Odgovorili smo na nekaj najbolj pogostih vprašanj, kot naprimer - zakaj nas ob oknu zebe in zakaj se okna rosijo? 

 • Nasveti
 • Navodila
 • Zakaj izbrati Inles?
 • Garancija
 • Oznaka CE
 • EKO sklad

 

 Navodila

 

Navodila za priklop vrat z biometričnim odpiranjem in elektromehansko zaporo:

 

Navodila za priklop E-odpirala:

Les, Alu-les, PVC, Alu 

    LED Lucke    Biometrisches Zugangssysteme  

                 

Zakaj kupiti Inlesova lesena okna?

 • Strokovna montaža in nadzor montaže
 • Poprodajni servis
 • Dolgoletna tradicija podjetja
 • Široka paleta izdelkov za pridobitev subvencij EKO sklada
 • Hiter dobavni rok
 • Fleksibilna proizvodnja

 

 • Nadzor nad uporabo lesa vrhunske kvalitete
 • Visokokakovostno barvanje – elektrostatika
 • V elemente so vgrajeni materijali najvišje kakovosti
 • Najmodernejša tehnologija v Sloveniji
 • Največji izvozniki oken v Sloveniji – izpolnjujemo vse zahodne standarde
 • Avstrijski proizvajalec stekla

Naše podjetje zagotavlja, da so naši izdelki izdelani v skladu z zahtevami veljavnih standardov in predpisov ter v skladu s tehnično tehnološko dokumentacijo proizvajalca. Kakovost proizvodov se kontinuirano nadzoruje v skladu z Direktivo o gradbenih proizvodih CPD (89/106/EEC).

Pogoje za uveljavljanje garancije in rok za uveljavitev le-te si lahko ogledate na spodnji povezavi.

Garancija in pogoji za njeno uveljavitev.

Oznaka CE (francosko Conformité Européenne - evropska skladnost) je obvezna oznaka na številnih proizvodih znotraj enotnega trga v Evropskem gospodarskem prostoru (EEA). Oznaka potrjuje, da izdelek izpolnjuje bistvene zahteve glede varnosti potrošnikov, zdravja ali varovanja okolja, kot jih določajo EU smernice oz. regulative.

 

Ceoznaka

 

Prenesi prospekt 

Javni razpis Eko sklada za nepovratne finančne vzpodbude 54SUB-OB17.

Aktualni razpisi za nepovratne finančne spodbude so objavljeni na https://www.ekosklad.si/razpisi 

Biometrisches Zugangssysteme 

Povzetek postopka oddaje vloge za nepovratna sredstva Eko sklada (54SUB-OB17) (zamenjava stavbnega pohištva- namen E)

Do subvencije so upravičene fizične osebe, ki so lastniki nepremičnin, ožji družinski člani oziroma najemniki stanovanj, ki izvajajo zamenjavo stavbnega pohištva na objektih, katerih gradbeno dovoljenje je bilo izdano pred 1.1.2003.
Ob zamenjavi je potrebno vgraditi lesena okna (ali alu-les okna) s toplotno prehodnostjo Uw 
?1,1 W/m2K, s troslojno zasteklitvijo ter toplim distančnikom. Vgradnja oken mora biti izvedena po smernicah RAL montaže.

Višina nepovratne finančne spodbude znaša največ 20% priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 100€/m2, za največ 30m2 okenskih površin.
Vlogo s prilogami je potrebno oddati pred izvedbo del
, v nasprotnem primeru vlagatelj ni upravičen do subvencije. 

Pred pričetkom del (pred zamenjavo oken) je potrebno na Eko sklad poslati:
- Izpolnjeno vlogo 54SUB-OB17 (namen E), ki jo najdete na spletni strani Eko sklada 
www.ekosklad.si oz. glej prilogo 1.
- Originalen, veljaven predračun, ki mora biti ožigosan in podpisan s strani Inlesa. Na predračunu mora biti navedeno število oken, dimenzije ter tipi oken in način vgradnje (RAL montaža).
- Slike oken, ki bodo v naložbi zamenjana (na slikah morajo biti označena okna v skladu s postavkami na predračunu). Na eni sliki mora biti vidna hišna številka.
 
- Kopija gradbenega dovoljenja. Če je hiša zgrajena pred letom 1967 oz. gradbenega dovoljenja nimate, priložite kopijo potrdila, da ima stavba uporabno dovoljenje, ki ga pridobite na območni Upravni enoti.

- Kulturno varstveno soglasje v kolikor je objekt pod spomeniškim varstvom.

Po zaključku naložbe je potrebno na Eko sklad poslati:
- Originalni račun (ožigosan in podpisan)

- Slike zamenjanih oken 
(na slikah morajo biti označena okna v skladu s postavkami na predračunu) 
- Slike ustrezno pripravljenih okenskih odprtin (ustrezna obdelava špalet pred vgradnjo oken).

- Slike posnete med vgradnjo stavbnega pohištva
 tako, da je razvidna montaža po smernicah RAL (vsi trije sloji).
- Potrdila o plačilu celotnega računa

- Izjavo o zaključku naložbe 

Javni poziv

Vloga

 


Inles Upravna StavbaNova Zaga V Ribnici Zgrajena Leta 1985_KAM3365_full Res

Najdite najbližje prodajno mesto

Država:
Regija:

Prodajna mesta

Izračun U-vrednosti oken

Preverite izračune toplotne prehodnosti vseh naših oken v kombinaciji z različnimi zasteklitvami. 

več